Blog

Triafanie sa do hudobného vkusu zakazníkov

Kvalitná in-store hudba, sa čoraz viac triafa do hudobných preferencií väčšiny zákazníkov. Nemá to vplyv len za ľudí z okolia ale aj samotných zamestnancov. V čom tkvie to tajomstvo?


V prvom rade je to personalizovaný prístup k jednotlivým prevádzkam. Každá má totiž inú cieľovú skupinu zákazníkov, ktorí k nim chodia. Iný vek, iné zázemie, iný životný štýl. Od študentov, cez stredný management až po seniorov. Songoroo špecifikuje daný hudobný playlist, ktorý sa žánrovo aj štýlovo hodí počas dňa do prevádzky. Dôležité sú však viaceré parametre na ktorých si dávame záležať.


Intenzita zvuku

V súčasnosti je väčšina intenzity zvuku regulovaná manuálne. Songoroo si dáva záležať na tom, aby intenzita nebola vysoká. Slovenské podniky  sú zvyknuté na hlučnosť čo však v mnohých prípadoch nie je ani zdraviu prospešné. Nadmerná intenzita zvuku môže spôsobovať problémy či už ťažko chorým ľudom či autistickým deťom, ktoré sú práve na zvuk a hluk veľmi citlivé. Zákazník by vždy ma rozumieť hovorenému slovu. Tomu prispôsobujeme parametre pri inštalácií.